0
Twój koszyk jest pusty.

Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

RODO


W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego (w skrócie RODO) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w systemach informatycznych Mobilnego Centrum Języków Obcych i Korepetycji NeverendingStory.
Kiedy i jakie dane o Tobie zbieramy?
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są m. in. adres IP komputera, data i czas wizyty, odwiedzone podstrony, wersja i typ przeglądarki, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, itp. Wysyłając formularz zgłoszeniowy przekazujesz nam dane osobowe: m. in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe itp.

Kto jest ich administratorem?
Administratorem Twoich danych jest Pani Małgorzata Olchawa prowadząca MCJOiK NeverendingStory z siedzibą w Okocim, ul. Zamkowa 31.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach niezbędnych do realizacji usługi, na którą się decydujesz i przesyłasz do nas zgłoszenie, a także do analiz służących udoskonalaniu i lepszemu dostosowywaniu oferty tak, aby maksymalnie odpowiadała Twoim potrzebom. Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym wykorzystujemy w procesie rekrutacji oraz do zapewnienia niezbędnego kontaktu. Dane zebrane w trakcie korespondencji, wykorzystujemy w celu wypracowania odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Do jakich innych celów będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

-Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
-Rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.
-Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
-Przesyłanie informacji handlowych drogą e-mailową lub SMS, w tym realizacja usług turystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda i jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu umowy wykonania usługi.

W  jaki inny sposób gromadzimy dane?

Zdecydowana większość danych osobowych przekazywana jest przez klientów w formie dokumentów prawnych, umów, zgót i regulaminów  - dokumenty te składane są osobiście wraz z czytelnym podpisem klienta; przechowywane w siedzibie MCJOiK NeverendingStory - Okocim, ul. Zamkowa 31.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać Zaufanym Partnerom na podstawie Twojej pisemnej zgody (a w szczególności w czasie trwania uslug turystycznych).

Do czego masz prawo w kontekście przetwarzania przez nas Twoich danych?
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, ich korekty, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Masz również prawo do "bycia zapomnianym": każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy. Administrator danych osobowych powinien zastosować się do zgłoszenia, w miarę możliwości jak najszybciej. Prawo to nakazuje, aby wszystkie dane osobowe osoby, która zgłosiła to żądanie, zostały trwale usunięte. Żądanie usunięcia danych zrealizujemy jednak tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania Twoich danych.

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Jest nią wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podczas zapisywania na konkretną usługę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

Dziękujemy Ci za chwilę uwagi poświęconą na zapoznanie się z powyższymi informacjami.